Avmaskning av hundar

Vad du kan göra för att din hund inte ska smittas

Om du håller din hund så att den aldrig kan äta smågnagare kan den inte få dvärgbandmask. Om din hund har fått springa lös i skogen eller vistats obevakad där den kan ha ätit smågnagare kan den ha blivit smittad.

Du kan göra följande för att minska smittrisken:

  • Avmaska hunden med prazikvantel. Hantera träcken som att den är smittsam och lägg den i kärl för brännbart avfall före avmaskning och tre dagar efter avmaskning, och tvätta händerna. Hunden kan schamponeras en gång för att äggen som kan finnas i pälsen ska försvinna. Därmed bedöms hunden ha blivit smittfri. Avmaskningen bidrar också till att smittan inte kan spridas vidare i landet.
  • En hund som regelbundet får vistas lös i markerna kan ständigt smittas. För att hindra att den blir smittförande kan den avmaskas kontinuerligt var 21-26 dag. Det medför att det aldrig hinner bildas ägg även om hunden blir återinfekterad. Vidare kan träcken hanteras som ovan och hunden kan tvättas för att eventuella ägg i pälsen ska försvinna.
  • Avmaskningsmedel med praziquantel (kan också stavas prasikvantel) kan du köpa receptfritt på apotek. Också epsiprantel, som finns att köpa utomlands är verksamt, men andra preparat fungerar inte. Använd ett avmaskningsmedel som bara verkar mot dvärgbandmask istället för kombipreparat som också är verksamt mot andra maskar. Det är extra viktigt vid upprepad avmaskning.

(Jordbrukverket, https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/dvargbandmask/avmaskningavhundar.4.4b2051c513030542a9280008038.html)

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå