Avmaskning i samband med resa utomlands

Utomlands finns det områden med mycket hög förekomst av rävens dvärgbandmask, många gånger högre än i Sverige. Rävens dvärgbandmask finns framför allt i centrala Europas bergstrakter, men har spridits över stora delar av Europa. Om du inte kan hålla din hund så du är säker på att den inte kan äta smågnagare bör du avmaska den inför hemresan.

Avmaskningsmedel med praziquantel (kan också stavas prasikvantel) kan du köpa receptfritt på apotek i Sverige och ta med på resan. Också epsiprantel, som finns att köpa utomlands, är verksamt men andra preparat fungerar inte. Du avmaskar din hund en till två dagar innan du reser hem. Om du reser ofta kan avmaskningen istället upprepas var tredje vecka utan risk för hunden.

Storbritannien, Irland, Malta, Finland och Norge har krav på att hunden ska vara avmaskad vid inresa. Till höger hittar du länk till information om utförsel till andra länder.

(Jordbruksverket, https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/dvargbandmask/avmaskningavhundar.4.4b2051c513030542a9280008038.html)

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå